ZP 4007

Добър и добивен!


Характеристики на хибрида : Хибрид с ниско стъбло, предназначен за интензивни условия на отглеждане.
Височина на растението около 210 см, кочан на височина  около 90 см.
Кочан : коничен, с дължина около 25 см,  14-16 реда зърна.
Тегло на 1000 зърна :  около 380 грама.
Особености :Най-добри добиви се получават, при  землища с интензивно обработване. Също така, при по-скромни условия на отглеждане, дава високи добиви.
Препоръка : За жътва на зърно и за  беритба  на кочан.
Добив: до 15 тона сухо зърно на хектар
Препоръчителна гъстота на засяване: 65-75 000 растения на хектар
Максимална височина на отглеждане : 600 м. надм. височина
Характеристики на хибрида :
Добив : 10
Качество на зърното: 9
Устойчивост на полягане : 10
Толерантност към засушаване : 10
Ранен растеж : 10
Отдаване на влага : 9