Уреа UREA 46 N


Карбамидът е гранулиран азотен тор с бавно действие. При инкорпориране в почвата се избягват загубите от отделяне на газ при високи температури и влажност. С 46% съдържание на азот карбамидът е висококонцентриран и поради това е особено ефективен при внасяне. Използван правилно той е рентабилен и евтин източник на азот.

Начин на употреба: При всички култури и всички типове почви. Инкорпорирането повишава действието на карбамида.