PK 20:30 + 6% Ca


PK 20:30 + 6% Ca e неорганичен, комплексен минерален тор с подчертано съдържание на фосфор и калий. При производството на комплексните минерални торове се постига това, че всяка отделна гранула съдържа хранителни елементи в еднакво съотношение, а това ни дава възможност максималното да се използват от растенията. Фосфорният компонент е повече от 90% водоразтворим и веднага е достъпен за растенията.

Минералният тор PK 20:30 + 6% Ca е отговарящ за отглеждането на всички култури, особено се препоръчва при растенията с подчертана нужда от отфосфор и калий. Високата му водоразтворимост и бързото освобождаване на хранителни елементи дава възможност за прилагането на този тор не само през през есента а и непосредствено преди сеитба или по време на сеитбата. Много е важно за отглежданите култури навреме да им осигурим хранителни елементи, които са високоефективни и равномерно разпределени върху почвата.