NP 10:20 + 2% Ca + 11% S


НутриМап (NutriMAP) е нов минерален тор произведен с цел да предложи на фермерите комплексно решение, когато става въпрос за изхранване на най-голямата част от земеделските култури. Отличава го балансираното съотношение на най-важните хранителни елементи: азот, фосфор, калций, сяра и цинк.

Хомогенният химически уеднаквен гранулометричен състав на тази формулация, дава възможност за равнмерно разпределение на хранителните елементи в почвата, с което се увеличава ефикасността за изхранване на отглежданите култури. Чрез използването на този изкуствен тор се подпомага положителното взаимно влияние между най-важните хранителни елементи и тяхното рационално използване.

Синергия на градивните елементи АЗОТ-ФОСФОР-КАЛЦИЙ-СЯРА-ЦИНК

За да се предутврати липсата на хранителни материи и избягването на неправилното хранене на посевите, необходимо е добре да се съгледа съотношението между най-важните хранителни съставки. Новите агрохимически проучвания посочват взаимоотношението между съществените градивни елементи, с което се увеличава значението на рационалното и балансирано използване на минералните торове, спрямо биологическите изисквания на отглежданите култури.