NPK 8:24:24 + 4% S


NPK 8:24:24 + 4% S e неорганичен, здрав, комплексен минерален тор, който съдържа всички необходими макроелементи – азот, фосфор и калий, както и второстепенният елемент сяра.

При производството на комплексните минерални торове се постига това, че всяка отделна гранула съдържа хранителни елементи в еднакво съотношение, а това дава възможност за максималното им използване от растенията. Декларираното съдържание на азота е в амонячна форма, която същевременно е и най-ефикасната форма на азота, когато се разглеждат нуждите на отглежданите култури. Фосфорният компонент е повече от 90% водоразтворим и веднага е достъпен за растенията.

Много е важно за отглежданите култури навременното осигуряване на хранителни елементи, които са високоефективни и равномерно разпределени в почвата.