NPK 8:15:15 + 3% Ca + 9% S


NPK 8:15:15 + 3% Ca + 9% S е неорганичен, здрав, комплексен минерален тор, който съдържа всички необходими макроелементи – азот, фосфор и калий, заедно с допълненито от сяра и калций.

Прилага се при голям брой селскостопански култури поради специфичността на формулировката и уеднаквеното съотношение между хранителните елементи. Препоръчва се преди всичко за почви, които еднакво са осигурени с фосфор и калий. Отличава се с добрата разтворимост и достъпност на фосфора през годината на прилагане.