NPK 7:20:30 + 3% S


NPK 7:20:30 +3% S e високо концентриран и комплексен минерален тор, който съдържа всички необходими макроелементи – азот, фосфор и калий. Предназначен е за изхранването на различни растителни видове, на различни типове почви, особено когато е необходимо по-голямо количество калий.

Прилага се при основната или обработката на почвата преди сеитба, чрез равномерно разпръскване върху цялата повърхност или локално на ленти. Много е важно за отглежданите култури навреме да осигурим хранителните елементи, които са високоефективни и равномерно разпределени в почвата.