NPK 6:24:12 + 2% Ca + 5% S


NPK 6:24:12 + 2% Ca + 5% S e неорганичен, здрав, комплексен минерален тор, който съдържа всички необходими макроелементи – азот, фосфор и калий заедно с допълването със сяра и калций.

При производството на комплексни минерални торове се постига това, че всяка отделна гранула съдържа хранителни материи в еднакво съотношение, а това ни дава възможност за максималното им използване от растенията. Декларираното съдържание на азота е в амонячна форма, която едновременно е и най-ефекасната форма на азота, когато се оценяват нуждите на отглежданите култури. Фосфорният компонент е повече от 60% водоразтворим. С прилагането на този минерален тор се дава възможност на отглежадните култури бързият им, уеднаквен растеж и по- голямата физическа стабилност на посевите.