NPK 6:12:24 + 3% Ca + 7% S


NPK 6:12:24 + 3% Ca + 7% S e неорганичен, здрав, комлексен минерален тор, който съдържа всички необходими мактроелементи – азот, фосфор и калий, заедно с допълването със сяра и калций.

При производството на комплексните минерални торове се постига това, че всяка отделна гранула съдържа хранителни елементи в еднакво съотношение, а това ни дава възможност за максималното използване от страна на растенията. Декларираното съдържание на азота е в амонячната форма, която едновременно е и най-ефикасната форма на азота, когато се преценяват нуждите на отглежданите кулутри. Фосфорният компонент е повече от 60% водоразтворим. С прилагането на този минерален тор се дава възможност на отглежданите култури бързият, уеднаквен растеж и по- голямата физическа стабилност на посевите. Такива растения са много по-толерантни спрямо неблагоприятните климатични условия и предоставят сигурност при производството.