NPK 15:15:15 + 11% S


NPK 15:15:15 + 11% S неорганичен, здрав, комплексен минерален тор, който съдържа всички необходими макроелементи: азот, фосфор и калий, както и второстепенния елемент сяра. Прилага се при многобройни селскостопански култури, поради специфичността на формулацията и уеднаквеното съотношение на хранителните средства.

Препоръчва се преди всичко за почви, които еднакво са осигурени с фосфор и калий. Минералният тор може да се употребява през есента, преди основната обработка или през полетта преди или заедно със сеитбата. За изключителното качество на основните суровини допринася високата разтворимост и ефективност през годината на прилагане.