NP 10:20 + 2% Ca + 11% S


NP 10:20 + 2%Ca + 11%S e неорганичен, здрав, комплексен минерален тор. Съдържа азот и фосфор, както и второстепенния елемент сяра. Сярата е необходим макроелемент, който представлява съставна част на аминокиселините, ензимите и коензимите, а като такъв осигурява нормален растеж и развитие на отглежданите растения.

Минералният тор NP се прилага при многобройни кулутри, особенно се препоръчва за подхранване на есенните култури. Чрез внасяне на азот през есента осигуряваме по-голяма активност на микроорганизмите и ускоряваме процеса на минерализация на органичните материи. Поради високата водоразтворимост на азота и фосфора, може да се използва за начално разпръскване върху цялата повърхност на почвата или да се внася по време на сеитба чрез апарат за торовнасяне.

E

ПРИЧИНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

  • Максимална достъпност на необходимите хранителни елементи за растеж и ризвитие на растенията
  • Идеално съотношение между азотните и фосфорни компоненти за начално прилагане
  • Значително по-голяма използваемост на фосфора през годината на прилагане
  • Ускорява процесът на минерализация на органичните материи
  • Дава възможност на растенията за по-голяма адаптираност към неблагоприятните климатични условия
E

ДЕКЛАРИРАНИ ПАРАМЕТРИ

ОБЩО АЗОТ (N) 10.0%
Амонячен азот (N-NH4) 10.0%
ФОСФОР (V) – ОКСИД (Р2О5) 20.0%
P2O5 разтворим в NAC и във вода 20.0%
P2O5 разтворим във вода 19.0%
КАЛЦИЙ (Ca) разтворим във вода 2.0%
СЯРА (S) общо 11.0%
ГРАНУЛОМЕТРИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ:
Гранули 2 – 5 mm
min 95.0%

Забележка: стойностите на хранителните елементи Ca и S варират в зависимост от произведената партида.

E

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

Пшеница 25 – 45 кг/дка
Eчемик 25 – 40 кг/дка
Рапица 25 – 45 кг/дка
Ръж 25 – 40 кг/дка
Царевица 25 – 50 кг/дка
Слънчоглед 25 – 40 кг/дка
Плодове 30 – 60 кг/дка
Зеленчуци 30 – 65 кг/дка
Пасищата 30 – 50 кг/дка