NAC 27 N


Концентриран, бързо ефективeн, приложим при всички култури – КАН е водещият продукт, когато става въпрос за азотно торене. Най-доброто качество на гранулата позволява оптимално разпределение. 12,5% CaO (негасена вар) предпазва почвата от висока киселинност.

Начин на употреба: КАН може да се използва при всички култури, които имат нужда от азот, при всички видове почви (също такива с кисела реакция) и при всички начини на приложение.