MOP 60 K


Съдържащата хлорид MOP 60 K е тор, която е с най-висока концентрация на калий.

Тази тор се използва най-често по време на смяната на торенето. Фокусирана е при ротация на културите, когато фосфорът и калият се разпръскват само веднъж в по-големи количества. Всички калиеви торове имат ъглова, с остри ръбове повърхност, поради което е особено важно лещите на разпръсквачките на торове да бъдат приспособени за тази вид тор.