MAP 12/52 (МАП)


Този високо концентриран (N)P тор е много ценен от големите стопанства по икономически причини.

Начин на употреба: Със своето двукомпонентно съдържание на азот и фосфор торът може да се прилага в свободно от активни полски дейности време (след прибиране на реколтата или преди сеитба).