COMPLEX 8/16/24 +8SO3


NPK тор с подчертано съдържание на калий и ниско съдържание на азот. Съдържанието на хранителни вещества е в съотношение 1:2:3.

Начин на употреба: Формулацията е особено подходяща за есенно приложение при житни култури и маслодайна рапица, ако на пролет се тори само с азот.