COMPLEX 6/12/18 +18SO3


NPK тор с преобладаващо съдържание на калий. Формулацията е много подходяща за есенно приложение при житни култури и маслодайна рапица, ако през пролетта се тори само с азот.