COMPLEX 20/20 +7SO3+Zn


NP тор с балансирано съотношение на хранителни елементи е подходящ за предсеитбено и основно торене при всички култури както и за допълнително торене на почви торени с оборски тор. Комбинацията от азот и фосфор е изключително подходяща при добре запасени с усвоим калий почви както и при такива, на които е направено самостоятелно калиево торене.

Начин на употреба: COMPLEX 20/20 +7SO3+Zn е много подходящ за приложение при всички култури, както и за торене на ливади и пасища.