COMPLEX 15/15/15 +7SO3+Zn


Комплексната тор 15:15:15 е интензивна за почви и култури с високи основни хранителни нужди. Подходяща за стопанства с дългосрочно плодородни и носещи висока доходност почви. Има приложение при всички земеделски култури, също и пасища. Не се прилага в хлоридно чувствителни овощни и зеленчукови култури, лозарство и градинарство.