COMPLEX 12/12/17 +2MgO+12SO3+B+Zn


КОМПЛЕКС 12/12/17 +2MgO+12SO3+B+Zn съдържа калий в хлоридна и сулфатна форма. PK формулацията на тази тор е обогатена с микроелементите бор и цинк.

Начин на употреба: Като S/Cl формула, КОМПЛЕКС 12/12/17 +2MgO+12SO3+B+Zn е особено подходящ за приложение при картофи, лозя и зеленчуци.