Фертилекс® Zn – Цинк

Течен тор за листно приложение


Предназначение: Фертилекс® Zn  е течен тор за предотвратяване и коригиране дефицита на цинк в растенията. Микроелементът цинк оказва пряко или косвено влияние върху много физиологични и биохимични процеси в растителния организъм – фотосинтеза, дишане, синтез на хлорофил, растежни хормони и др. Тази многостранна роля на цинка се обу­славя от участието му в редица важни ензими. При недостиг на цинк се задържа растежа и настъпва пълно прекратяване нарастването на междувъзлията (розетъчна бо­лест), листата се покриват с хлоротични петна, плодовете остават дребни и деформирани.
Най-силна нужда от цинк изпитват лозата, овощните дървета, царевицата, соята, доматите и др.

Състав
Цинк (Zn) 10%

Смесимост: може да се прилага самостоятелно или смесен с други торове и пестициди.

Начин на приложение: листно.

Употреба: 100-300 мл/дка, в зависимост от културата.