Фертилекс® NS

Течен тор за листно и почвено приложение


Предназначение: Фертилекс® Universal се прилага във всички фази от развитието на растенията. Оптималното съдържание на азот, фосфор и калий в съотношение 1:1:1 го правят универсален и подходящ за различни видове култури. Балансираната формула на Фертилекс® Universal осигурява повишаване устойчивостта на третираните растения към заболявания и стресови фактори, подобрява развитието на листна маса и укрепва кореновата система. При интензивни култури Фертилекс® Universal може да се прилага през 10-14 дни, гарантирайки високи добиви и качествена продукция.

Състав
Общ Азот (N) 10%
Фосфорен пентаоксид  (P2O5) 10%
Калиев оксид (K2O) 10%
Желязо (Fe), хелатиран с EDTA 0.06%
Манган (Mn), хелатиран с EDTA 0.03%
Цинк (Zn), хелатирано с EDTA 0.02%
Мед (Cu), хелатиран с EDTA 0.01%
Бор (B) 0.02%
Молибден (Mo) 0.002%

Употреба: Фертилекс® Universal може да се прилага самостоятелно или смесен с други торове и пестициди. Не смесвайте Фертилекс® Universal с продукти, които съдържат нехелатирани калций и магнезий, тъй като това може да доведе до образуване на неразтворима утайка.
Листно: 300-500 мл/дка
Почвено: 3-5 л/дка