Фертилекс® PK

Течен тор за листно и почвено приложение


Предназначение: Фертилекс® PK е подходящ за приложение при картофи, лозя, ягодоплодни, зеленчуци, овощни, слънчоглед и др. Високата му скорост на абсорбация, проникване и ефективност благоприятстват за ускореното нарастване и зреенe на репродуктивните органи. Опти­мално балансираният състав на формулацията със завишено съдържание на фосфор и мед индуцира естествената устойчивост на културите към патенциални болести. Фертилекс® PK подобрява формирането на кореновата система на растенията и спомага за възстановяване про­цеса на рас­теж по време и след период на стре­сови състояния (суша, градушка и др.).

Състав
Фосфорен пентаоксид (P2O5)
Калиев оксид (K2O)
Мед (Cu) хелатиран с EDTА
Цинк (Zn) хелатиран с EDTА
Манган (Mn) хелатиран с EDTА
Употреба: Фертилекс® PK  може да се прилага сомостоятелни или смесен с други торове и пестициди. Не смесвайте Фертилекс® PK с про­дукти, които съдържат не хелатирани калций и магнезий, тъй като това може да доведе до образуване на неразтворима утайка.
Листно: 300-400 мл/дка
Почвено: 3-5 л/декар