Фертилекс® NS

Течен тор за листно и почвено приложение


Предназначение
Фертилекс® NS е течен тор с преобладаващо съдържание на азот и сяра, предназначен основно за рапицa, царевица и житни култури (пшеница, ечемик, овeс и др.). Наличието на висок процент усвоима сяра стимулира синтеза на серни про¬теини в растенията, което се отразява благоприятно върху процеса на зреене и натрупване на белтъци в зърното. Същевременно сярата играе важна роля при усвояване на азота, акти¬вира вегетацията на растенията и засилва тяхната имунна защита. Балансираното съотно¬шение на азот, сяра и микроелементи във Фертилекс® NS осигурява едновременно стартиране и развитие на културите, респективно високи добиви и качествена продукция.

Състав
Общ Азот (N) 20%
Сяра (S) 6%
Желязо (Fe) 0.06%, хелатирано с EDTA
Манган (Mn) 0.03%, хелатиран с EDTA
Цинк (Zn) 0.02%, хелатирано с EDTА
Мед (Cu) 0.01%, хелатиран с EDTA
Бор (B) 0.02%
Молибден (Mo) 0.002%
Фертилекс® NS се прилага самостоятелно или смесен с продукти за растителна защита след проведен тест за съвместимост. Да не се смесва с продукти, съдържащи калций, поради получаване на неразтворима утайка.
Листно: 500-1000 мл/дка
Почвено: 3-5 л/дка