Фертилекс® Micro

Течен тор за листно приложение и третиране на семена


Предназначение: Фертилекс® Micro е концентриран течен тор с балан­сиран състав от микроелементи (желязо, манган, цинк, мед, бор и молибден). Те са необходими за растежа и развитието на растенията, колкото и останалите хранителни елементи. Ефективността им е с 10-20 пъти по-висока при подаване през листата в сравнение с почвенoто им приложение. Освен за коригиране липсата на един или няколко микроелемента, Фертилекс® Micro може да се използва за третиране на семена, с което се постига подобрена кълняемост, стимулиране на коренообразуването, устойчивост на растенията към засушаване, измръзване и др.

Състав
Желязо (Fe) хелатирано с EDTA
Манган (Mn) хелатиран с EDTA 0.3%
Цинк (Zn) хелатиран с EDTA 0.2%
Мед (Cu) хелатирана с EDTA 0.1%
Бор (B) 0.2%
Молибден (Mo) 0.02%
Употреба: Фертилекс® Micro може да се прилага самостоятелно или смесен с други торове и пестициди.
Листно: 100-200 мл/дка
Почвено: 1-2 литра/тон семена