Фертилекс® K – Калий

Течен тор за листно и почвено приложение


Предназначение: Фертилекс® K е подходящ за приложение при калиево­любиви култури – картофи, слънчоглед, ягодоплодни, лозя, зеленчуци и др. Органичната форма на елемента Калий във Фертилекс® K, както и балансираният състав на микроелементите осигуряват оптималното им усвояване от растенията и гарантират високи и качествени добиви. Нуждите от Калий за повечето култури се увеличават значително през периодите на бърз растеж и развитие на плодове, което определя момента на третиране с Fertilex® K. Неговият нисък солеви индекс, високи буферни свойства и комплексообразуващи способности, благоприятстват за ускореното нарастване и зреенe на репродуктивните органи.

Състав
Калиев оксид (K2O) 20%
Бор (B) 0.02%
Желязо (Fe), хелатирано с EDTA    0.06%
Манган (Mn), хелатиран с EDTA    0.03%
Цинк (Zn), хелатирано с EDTA    0.02%
Мед (Cu), хелатиран с EDTA    0.01%
Молибден (Mo) 0.002%
Употреба: Фертилекс® K може да се прилага самостоятелно или смесен с други торове и пестициди.
Листно: 300-500 мл/дка
Почвено: 3-5 л/дка