Фертилекс® Fe – Желязо

Течен тор


Предназначение: Фертилекс® Fe се прилага както листно, така и кореново. При съвместно внасяне с препаратите за растителна защита е необходимо предварително да се проведе тест за съвместимост.

Състав
Желязо (Fe) 5%

Употреба
Листно подхранване
Листното подхранване дава по-бърз, но относително по-краткотраен ефект и затова трябва да се извършва неколкократно. Провеждат се 2 до 3 пръскания по време на вегетацията през интервал от 10-15 дни. Първото пръскане е при добре оформена листна маса. Използват се 0.3-0.5 литра Фертилекс® Fe на декар, разтворен в доста­тъчно количество вода за цялостно опръскване на растенията.

Кореново подхранване
При почвеното внасяне се постига сравнително по-бавен, но по-продължителен ефект. Използва се работен разтвор с концентрация 0.3-0.5% (0.3-0.5 л Фертилекс® Fe в 100 литра вода), който се внася неколкократно през интервал от 10-15 дни.

*Не смесвайте Фертилекс® Fe с продукти, които съдър­жат фосфати, тъй като това може да доведе до образуване на неразтворима утайка.