ЛИНА

зимен сорт тритикале


Средно ранен сорт
Височина на стъблото : 110 – 120 см
 Много добра устойчивост на ниски температури, полягане и болести по растенията
Производственият потенциал за добив, при добри производствени условия е 7-9 т / хектар, а при отлични условия над 10 т/ хектар
Може да се използва, както за фураж за животни, така и в хранително-вкусовата промишленост
Оптимален срок за сеитба : 5-20 Октомври
Норма на сеитба: 500 – 550 кълняеми зърна / м2 (220-250 кг / хектар семена)
Тегло на 1000 зърна :  около 43 – 45 грама.
Хектолитър  : 78 -80 кг.
Съдържание на протеин : 12 – 13 %
Съдържание на мокър глутен 20 – 25 %