ЛАУРА

Специална и доходна!


Нов сорт, Iва група на зреене
Височина на стъблото :  неограничено
Окосмяване : кафяво ; цветове : бели
Цвят на бобовете : жълт;  хилумът : черен
Тегло на 1000 зърна :  около 200 грама.
Генетичен потенциал на добив: около 5 т./ хектар
Оптимална гъстота на засяване : 400 000 растения на хектар
Специфика : узрялото зърно от този сорт, има намалено съдържание на вредни вещества – без трипсинови инхибитори на Куниц.
При промишлено производство, зърното може да се преработва, при по-ниска температура и за по-кратко време.
Във фуража за възрастни животни, от клас непреживни,може да се използва , без термична обработка.
Характеристики на хибрида :
Добив на зърно : 9
Устойчивост на полягане : 9
Устойчивост на падане: 10
Качество на зърното: 10
Съдържание на мазнини : ≈ 24%
Съдържание на протеин : ≈ 40%