ЕЛЕКТ 90 ЕК

Адювант за пестицидни разтвори и листни торове


Адювант за пестицидни разтвори и листни торове. Екологичен продукт. Лесно приложим. Ефективен при всякакви условия. Качествено взаимодействие с препаратите за растителна защита. Траен резултат от приложението му. Елект 90 ЕК® подобрява действието на препара¬тите, като намалява повърхностното напрежение на работния разтвор и създава еднообразен филм върху листата на третираните растения. Съз¬дава естетичен гланц върху листата на декоративната растителност и цветята. Елект 90 ЕК® в концентрация 0.15-0.2% (150-200 мл на 100 л разтвор за пръскане) може да бъде използван съвместно с фосфорорганични инсектициди, синтетични пире¬троиди, карбаматни инсектициди; сулфунил урея хербициди, хербициди на база 2.4 Д, медсъдържащи и системни фунгициди.

Елект 90 ЕК® осигурява висока прилепяемост на препаратите за растителна защита към листната повърхност на третираните растения. Той засилва проникващата способност в растителните тъкани. Повишава биологичната активност на препаратите при икономически най-важните болести и неприятели по земеделските култури.

Активно вещество
90% парафино-нефтен дериват