Амониев нитрат AN 34,4 N


Концентриран, бързо ефективен, навсякъде приложим.

Начин на употреба: Амониевият нитрат е подходящ за употреба за всички изискващи азот култури, както и за всички почви. АН действа вкиселяващо на почвата, така че е препоръчително редовното внасяне на калциев карбонат (варуване) (на всеки 3 години) в съответните дози.