Азотни торове – N-торове


Съвети при торене с азотни торове

Когато избирате азотни торове, отчитайте потребностите на културите, усвоимостта на азота в конкретния продукт и отношението им към вкисляването на почвата.

С най-бърза усвоимост е амониевият нитрат. Той е приложим при всички насаждения, но вкислява почвата и налага варуване средно на 3 години.

КАН 27% N е с отлична концентрация на азот, действа бързо при всички растителни видове и щади почвата. Особено препоръчителен е при почви с ниско рН (кисели), защото в него е вграден CaO.

Уреята, наричана още карбамид, е с много високо съдържание на азот – 46%. Тя възстановява запасеността на почвата с важния елемент, но е нужно време, за да премине той в усвоима за растенията форма. Когато отчитате това, карбамидът е отличен източник на азот за Вашите насаждения. По-ефективен ще е, ако го заорете.

За добри добиви са ви необходими добри азотни торове.