Продукти


Азотни торове

N-торове

Земеделските култури се различават по нуждите от азот за формиране на продукцията си. Тези специфични нужди и условията, при които се отглеждат, са база за определяне на азотното минерално торене.

Азотно-фосфорни торове

NP – торове

Ускоряват растежа на кореновата система на младите растения. Скъсяват периода на младенческо безплодие на младите лози и овощни култури, ускоряват цъфтежа и зреенето на плодовете.

Комплексни торове (Азотно-фосфорно-калиеви)

NPK – торове

NPK торовете са комплексни, високоефективни комбинирани торове с химично интегрирани макро и вторични хранителни елементи в решетката на гранулата.

Калиеви и фосфорно-калиеви торове

K и PK – торове

Торове с най-висока концентрация на калий. Използват най-често по време на смяната на торенето. Фокусирани са при ротация на културите, когато фосфорът и калият се разпръскват само веднъж в по-големи количества.

Течни торове

Професионално земеделие