Партньори


Работим и си партнираме с всички големи производители и вносители на минерални торове в България:

Заводът Агрополихим АД - гр. Девня

Агрополихим АД е водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров.

Заводът Неохим АД - гр. Димитровград

Предмет на дейност на дружеството е производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти.

Бореалис L.A.T

Като 100% дъщерно дружество на Бореалис АГ и част от Бореалис Груп, БОРЕАЛИС Л.А.Т е водещ дистрибутор на торове и технически азотни продукти.

Елексир Зорка България

Елексир Б.Г ЕООД е търговски представител за територията на Република България на Сръбския завод производител на комплексни минерални торове Elixir Zorka, Сърбия.