Институт за царевица „ Земун Поле“


Института за царевица „ Земун Поле“ е основан през септември 1945г. в Белград, Сърбия за повече от 75годишната си дейност Институтът заема важно място в сръбската и световна селскостопанска наука.Основните приоритети са: създаване на хибридни сортове царевица, соеви сортове и дребно зърнести култури с висок добив и потенциал за качество. Отглеждани при различни агроекологични условия и за различни цели. Производство, преработка, опаковане и тестване на качеството на семената. Постигане на максимално ефективен сейтбо оборот на семената. Преработка и използване на царевица и соя за храна на домашни животни и промишлена преработка.
За 75 години успешна и непрекъсната работа са признати повече от 740 хибриди царевица, 9 сорта соя, както и 12 сорта дребнозърнести култури . Като в момента Института отглежда и търгува с 138 хибрида царевица, които се търгуват и отглеждат в над 30 държави от целият свят.

В това число САЩ, Китай, Русия, Беларус, Казакстан, Норвегия, Украйна, Турция, Замбия, Мароко, Алжир, държавите от Европейският съюз, Балканските държави и държавите от близкия изток. Института е и с най – голям пазарен дял в Сърбия възлизащ на повече от 30%.
Тази година стъпват на Българският пазар за който Ай Ди Трейдинг 2011 е изключителен представител.
За да гарантират високото си качество и добив в България са организирани и засяти демонстрационни полета в областите Монтана, Видин, Враца, София, Ловеч, Русе, Силистра, Плевен, Бургас, Благоевград, Перник.
За българският пазар са представени 10 хибрида царевица разпределени в във FAO групи 300 – 3 хибрида, група FAO 400 – 3 хибрида, група FAO 500 – 2 хибрида, група FAO 600 – 1 хибрид, група FAO 700 – 1 хибрид. С конкретните хибриди и техните спецификации можете да се запознаете в детайли от секцията ПРОДУКТИ.